matematik

 • Normal Dağılım Çarpık Olabilir mi: Ayrıntılı Bilgiler, Örnekler ve SSS

  Normal dağılım sıfır çarpıklıkla çarpıktır, bu nedenle en yaygın karışıklığın cevabı normal dağılım çarpık olabilir mi normal dağılım eğri olarak çarpık dağılım değildir

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Hermite Polinomu: 9 Eksiksiz Kısa Bilgi

  İçerik Hermite polinomu, uygulamalarda ortogonal bir fonksiyon olarak yaygın olarak kullanılır. Hermite polinomu, Hermite diferansiyel denkleminin seri çözümüdür. Hermite Denklemi Diferansiyel denklem

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • 2D Koordinat Geometrisi: 11 Önemli Gerçek

  2B Koordinat Geometrisinde Locus Locus Latince bir kelimedir. 'Yer' veya 'Konum' kelimesinden türetilmiştir. Locus'un çoğulu Loci'dir. Yer Tanımı: Geometride,

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Chebyshev'in Eşitsizliği ve Merkezi Limit Teoremi Üzerine 13 Gerçek

  Olasılık teorisinde, Chebyshev'in Eşitsizlik ve merkezi limit teoremi, çok sayıda rastgele sayının toplamının olasılık dağılımını bulmak istediğimiz durumlarla ilgilenir.

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Nokta Bölümleri veya Oran Formülleri: 41 Kritik Çözüm

  “Nokta Kesitleri veya Oran” Formüllerine İlişkin Temel Örnekler Durum-I Problem 21: İki noktayı birleştiren doğru parçasını kendi içinde bölen P(x, y) noktasının koordinatlarını bulunuz.

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Olasılık ve Aksiyomları Üzerine Problemler

  Örnekler: Belirli bir otoyolda bir restoran, bir ana yemek, bir nişasta ve bir tatlı olarak üç kombinasyon yemeği sunar. Bu yemekler aşağıdaki yemekleri içerir: Entrée Paneer veya Mançurya Nişastalı Erişte

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Koşullu Beklenti: Bilmeniz Gereken 7 Gerçek

  İçindekiler Birbirine bağımlı rastgele değişken için, daha önce tartıştığımız koşullu olasılıkların hesaplanmasını gerektirir, şimdi bunun için birkaç parametre daha tartışacağız.

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Moment Üreten Fonksiyonlar: 13 Önemli Gerçek

  Moment üreten fonksiyon Moment üreten fonksiyon, ortalama, standart sapma ve varyans vb. içeren rastgele değişkenlerin momentlerini üreten çok önemli bir fonksiyondur.

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Kovaryans, Toplamların Varyansı: 7 Önemli Gerçek

  KOVARYANS, TOPLAMLARIN VARYANSI VE RASGELE DEĞİŞKENLERİN KORELASYONLARI Farklı nitelikteki rasgele değişkenlerin istatistiksel parametreleri, rasgele değişken beklentisi tanımını kullanarak kolaydır.

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Koşullu Varyans ve Tahminler: 7 Önemli Gerçek

  Bu yazıda, bazı örneklerle farklı türdeki rastgele değişkenler için koşullu beklenti kullanarak koşullu Varyans ve tahminleri tartışacağız. İçindekiler Koşullu Varyans

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Matematiksel Beklenti ve Rastgele Değişken Üzerine 11 Gerçek

  Matematiksel Beklenti ve rastgele değişken Matematiksel beklenti, olasılık teorisinde çok önemli bir rol oynar, matematiksel beklentinin temel tanımı ve temel özellikleri, daha önce tartışmıştık.

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Koşullu Dağılım: Bilmeniz Gereken 7 İlginç Gerçek

  İçerik Koşullu dağılım Kesikli koşullu dağılım Kesikli koşullu dağılım örneği Sürekli koşullu dağılım Sürekli koşullu dağılım örneği İki değişkenli normal dağılımın koşullu dağılımı Fonksiyonun Ortak Olasılık dağılımı

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Ortak Dağıtılmış Rastgele Değişkenler: 11 Önemli Gerçek

  İçerik Ortak dağıtılmış rastgele değişkenler Ortak dağıtım işlevi | Ortak Kümülatif olasılık dağılım fonksiyonu | ortak olasılık kütle fonksiyonu | ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu Ortak dağılıma ilişkin örnekler Bağımsız rastgele

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Gama Dağılımı Üstel Ailesi: 21 Önemli Gerçek

  İçerik Gamma dağılımlarının özel formu ve Gamma dağılımının ilişkileri Gamma dağılımı üstel ailesi Gamma ve normal dağılım arasındaki ilişki Poisson gama dağılımı | poisson gama dağılımı negatif binom

  DAHA GÖRÜNÜMÜ

 • Ters Gama Dağılımı: 21 Önemli Gerçek

  Ters gama dağılımı ve gama dağılımının moment üreten fonksiyonu Gama dağılımının devamında, ters gama dağılımı ve moment üreten fonksiyon kavramını göreceğiz,

  DAHA GÖRÜNÜMÜ