Şartlar

Lambda Geeks Kullanım Koşulları

Geçerlilik tarihi: 31 Mayıs 2021

Bu kullanım koşulları (“kullanım koşulları”) sizinle (yasal reşit olma yaşının altındaysanız, “siz” ebeveynleriniz veya yasal vasilerinizi içerir) ve lambdageeks.com arasındadır. ("lambdageeks", "biz", "bize" veya "bizim") lambdageeks web sitesi (aşağıda tanımlanmıştır) ("site") ile ilgili olarak. Lütfen onları dikkatlice okuyunuz. Siteyi kullanarak veya siteye girerek veya site aracılığıyla bilgi sağlayarak, bu kullanım koşullarını okuduğunuzu ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Ayrıca, sitede belirli bir hizmeti kullanıyorsanız veya site aracılığıyla erişiyorsanız, bu hizmetler için geçerli olan tüm kural veya yönergelere tabi olmayı kabul etmektesiniz ve bu tür kurallar veya yönergeler, bu kullanım koşullarına atıfta bulunularak dahil edilecektir. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız veya lambdageeks tarafından sitenin kullanımı ve siteye erişim için belirlenen herhangi bir uygunluk şartını karşılamıyorsanız, siteye erişemez veya başka bir şekilde siteyi kullanamazsınız.

Özellikle aksi yönde izin veren lambdageeks web sitesini ziyaret etmiyorsanız, (i) 13 yaşından küçük çocukların siteyi ziyaret etmesine veya başka bir şekilde kullanmasına izin verilmez ve (ii) 13 yaşında veya daha büyük olduğunuzu kabul edersiniz ve, 18 yaşından küçükler, siteyi ebeveyn veya yasal vasi gözetiminde kullanıyor.

lambdageeks'in gizlilik politikasının hüküm ve koşullarını kabul ediyorsunuz (“Gizlilik Politikası“) size ait olan veya sizinle ilgili olan kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı detaylandıran referansla bağlantılıdır.

“SİTE” TANIMLI

“Site”, tüm Site ile birlikte tüm içerik, materyaller, bilgiler, politikalar, değişiklikler, güncellemeler, geliştirmeler, revizyonlar, yeni özellikler ve veya bu tür sayfaların yeni web özellikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı alt etki alanlarında/dillerde çeşitli lambdageeks sitelerini kapsar. bu tür web siteleri ve web sayfaları aracılığıyla sağlanan hizmetler.

BU KULLANIM KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirmekten siz sorumlusunuz. lambdageeks, Sitenin ve bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümündeki hataları veya eksiklikleri düzeltme hakkına sahiptir, ancak yükümlülüğü yoktur. lambdageeks, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sitenin herhangi bir bölümünü veya bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın tamamen veya kısmen değiştirme, tadil etme, ekleme, çıkarma veya feshetme hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşullarında yapılan tüm değişiklikler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğin ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

SİTE KULLANIMI

Kullanım Kısıtlamaları

Siteyi yalnızca burada belirtildiği şekilde kullanmayı kabul etmektesiniz. Yapmayacaksın:

  • Siteye karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, bağnaz, nefret dolu, ırkçı, saldırgan, kaba, taciz edici, kışkırtıcı, pornografik, şiddet içeren, saygısız, tehdit edici, yanlış, aldatıcı veya yasa dışı veya ceza gerektiren bir suç olarak kabul edilebilecek, hukuki sorumluluğa yol açabilecek veya herhangi bir yasayı ihlal edebilecek davranışları oluşturabilecek veya teşvik edebilecek.
  • Herhangi bir toplu ticari e-posta gönderin, istenmeyen herhangi bir e-posta gönderin veya herhangi bir anket, yarışma, saadet zinciri veya zincirleme mektup yürütün veya herhangi bir tarafa iletin. Site aracılığıyla erişilen materyallerin kaynağına veya kaynağına ilişkin yazar niteliklerini, telif hakkı bildirimlerini veya yasal veya diğer uygun bildirimleri veya tescilli adlandırmaları veya etiketleri tahrif etmek veya silmek.
  • E-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere başkaları hakkında bilgi toplayın veya toplayın.
  • Siteyi, virüs veya bozuk dosyalar içeren dosyaların yüklenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Siteye zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek veya başka herhangi bir tarafın Siteyi kullanmasına ve Siteden yararlanmasına müdahale edebilecek herhangi bir şekilde kullanın.
  • Site aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan veya sağlanmayan herhangi bir yolla herhangi bir materyal veya bilgi elde etmek veya elde etmeye çalışmak.
  • Fikri mülkiyet yasaları veya düzenlemeleri de dahil olmak üzere geçerli yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmek veya bu Kullanım Koşullarını veya herhangi bir Site yönergesini ihlal etmek.
  • Bir lambdageeks acentesi veya temsilcisi olarak yanlış beyan veya sizi veya ürününüzü veya faaliyetinizi onayladığımızı belirten veya ima eden yanlış beyan dahil olmak üzere, Siteyi kullanırken diğer herhangi bir kullanıcının hesabına erişme veya erişmeye çalışma veya kimliğinizi yanlış beyan etme veya yanlış beyan etmeye çalışma.
  • Siteyi, bir kişinin güvenliği veya sağlığı için risk oluşturabilecek, kamu güvenliği veya sağlığı için risk oluşturacak, ulusal güvenliği tehlikeye atacak veya kolluk kuvvetlerinin soruşturmasına müdahale edecek şekilde kullanın.

BİLGİ AÇIKLAMASI

Kanun Kapsamında Açıklama

lambdageeks, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler de dahil olmak üzere, yürürlükteki herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, yasal süreci veya resmi talebi karşılamak için gerekli her türlü bilgiyi ifşa etme veya herhangi bir bilgi veya materyali tamamen veya tamamen düzenleme, bunlara izin vermeyi reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar. kısmen, lambdageeks'in takdirine bağlı olarak.

Doğru Kişisel Bilgilerin Sağlanması

Siteyi kullanırken, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (topluca “Bilgiler”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri girmeniz istenecektir. lambdageeks'e tam, gerçek ve doğru Bilgileri sağlayacağınızı ve Sitedeki bu Bilgileri makul bir şekilde gerekli olduğu ve Sitenin gerektirdiği şekilde derhal güncelleyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

MALZEMELER

Malzemelerde Lisans

lambdageeks'in yazar topluluğunun bir üyesi olmadıkça, lambdageeks Site aracılığıyla girdiğiniz hiçbir veri, bilgi (kişisel veya başka türlü), yorum, öneri, geri bildirim veya diğer materyallerin (topluca “Materyaller”) mülkiyetini talep etmez. . Ancak, herhangi bir Materyali ileterek, karşıya yükleyerek, girerek, sağlayarak veya sunarak lambdageeks ve bağlı şirketlerine ve alt lisans sahiplerine bu tür kullanım için münhasır olmayan, telifsiz, tazminatsız, kalıcı, dünya çapında, geri alınamaz ve tamamen alt lisans verilebilir bir lisans veriyorsunuz. Bu tür Materyallerin siteye dahil edilmesi ve bu Materyallerin gizli ve tescilli olmadığının teyit edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere lambdageeks'in takdirine bağlı olarak herhangi bir amaç için materyaller. Bu tür Materyallerle bağlantılı olarak herhangi bir mülkiyet hakkı, mahremiyet ve aleniyet hakları, manevi haklar ve atıf haklarının iddia edilen veya fiili ihlaline ilişkin lambdageeks aleyhindeki tüm hak taleplerinden işbu belgeyle feragat etmektesiniz.

Kullanıcı Beyanları ve Garantiler

Siteyi kullanarak veya Siteye erişerek veya Materyallerinizi yükleyerek, girerek, sağlayarak veya göndererek (1) bu Bölümde verilen lisansları (Materyaller) vermek için Materyallerinize ilişkin tüm haklara sahip olduğunuzu veya başka bir şekilde kontrol ettiğinizi beyan ve taahhüt edersiniz, Materyalleri girmeniz veya göndermeniz için gerekli tüm haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve bu Kullanım Koşullarına girmek ve bu Sözleşme kapsamında tam olarak yerine getirmek için tüm hak, güç ve yetkiye sahip olmak, (2) Siteyi kullanımınızın , Site içeriği ve/veya Materyaller, herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkı, aleniyet veya mahremiyet hakkı, ticari sır veya mahremiyet hakkı veya sözleşmeye dayalı hak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü şahsın hakkını ihlal etmez veya ihlal etmez veya etmeyecektir veya bağlı olduğunuz diğer herhangi bir anlaşmayı veya herhangi bir yasayı, kuralı veya yönetmeliği ihlal etmek, (3) tüm masrafları size ait olmak üzere tüm geçerli yasalara, sözleşmelere ve/veya anlaşmalara uyacağını beyan ve garanti eder. Siteyi kullanımınız veya Siteye erişiminizle bağlantılı olarak, ve (4) lambdageeks'in size veya herhangi bir üçüncü şahsa, Materyallerinizi kabul etme veya kabul etmeme veya Materyallerinizi tamamen veya tamamen silme veya silmeme konusunda sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. kısmen.

Malzeme Sorumluluğunuz ve lambdageeks'in İzleme Hakları

Kendi Materyallerinizden ve bu Materyalleri iletmenin sonuçlarından siz sorumlu olacaksınız. lambdageeks'in sizi veya başka herhangi bir kullanıcının Siteyi kullanımını izleme yükümlülüğü yoktur. lambdageeks, Siteye ve Siteye girilen veya Sitede revize edilen herhangi bir Materyal'e erişimde herhangi bir kullanıcı kimliği ve/veya şifre kullanımınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Site kullanımınızı gözden geçirme ve izleme ve tek başına herhangi bir Materyali kaldırma hakkını saklı tutar. takdir. lambdageeks, aşağıda belirtilen hizmetlerin herhangi birine veya tümüne erişiminiz veya herhangi bir Site kullanıcı kimliğini ve/veya şifresini kullanma yeteneğiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Siteye erişiminizi kısıtlama veya sonlandırma hakkını saklı tutar. bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğinize veya bu Kullanım Koşullarını ihlal etmenizin muhtemel olduğuna inanıyoruz. Bu Kullanım Koşullarından, Siteden veya Siteyi kullanımınızdan kaynaklanan bir ihtilaf durumunda lambdageeks'e karşı tek çareniz, Siteyi kullanımınızı durdurarak bu Kullanım Koşullarını feshetmektir. lambdageeks ayrıca herhangi bir Site özelliğinin, veritabanının veya içeriğinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere Sitenin herhangi bir özelliğini herhangi bir zamanda değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.

FERAGATLER

Güven veya Tıbbi Tavsiye Yok

Site, tıbbi durumlar ve bu durumların tedavisi ile ilgili genel bilgiler içerebilir. Bu tür bilgiler tıbbi tavsiye yerine geçmez. Site, bir ziyaret veya konsültasyon yerine veya doktorunuzun veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcınızın tavsiyesini güvence altına almak için kullanılmamalıdır. lambdageeks'in yasal, tıbbi, danışmanlık veya diğer profesyonel hizmetler veya tavsiyeler vermekle meşgul olmadığını kabul etmektesiniz. Sahip olabileceğiniz herhangi bir durum veya problem için derhal doktorunuzdan veya diğer sağlık uzmanından uygun profesyonel tavsiye almanızı öneririz.

İçerik Rezervasyonu

Taciz edici, nefret yayan, ırkçı veya herhangi bir şekilde herhangi birinin fikrini inciten herhangi bir içerik, asla eğlenme. Bireylerin bütünlüğünü korumak için içeriğimizi denetleriz. Karşılaştığımız veya herhangi bir rapor aldığımız anda bu tür içerikleri reddetme hakkını saklı tutarız.

Site ayrıca tamamen eğitim amaçlı olan Teknolojideki uygulama güvenliği hakkında genel bilgiler ve farkındalık içerebilir. Lambdageeks, bilgilerin yanlış kullanılması veya yanlış yorumlanması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Dış Bağlantılar veya Referanslar

Site, yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanan diğer tarafların sitelerine bağlantılar veya referanslar içerebilir. Lütfen bu tür dış sitelerin (bu siteler Sitenin bir parçası değildir) gizliliğinden veya diğer uygulamalarından sorumlu olamayacağımızı ve sorumlu olmadığımızı ve lambdageeks'in bu tür siteler ve bunlarla ilgili sitelerle ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddettiğini unutmayın. lambdageeks, bu tür bağlantılı sitelerde bulunan veya bu sitelerden erişilebilen herhangi bir içerik, reklam, ürün veya diğer bilgilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir ve sorumlu veya yükümlü değildir. bağlantılı bir sitede bulunan bağlantı. Kullanıcılarımızı, bu tür dış siteleri ziyaret etmeye karar verirlerse bunu dikkate almaya ve bu tür sitelerin geçerli gizlilik politikalarını ve kullanım koşullarını okumaya teşvik ediyoruz.

Beyanlar ve Garantilerin Reddi

Lambdageeks sitesini kullanımınızın riskinin size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Lambdageeks'in siteyi değiştirme çabaları, bu sınırlamalardan feragat edildiği anlamına gelmez. Lambdageeks sitesi, site aracılığıyla sağlanan tüm içerik, bilgi veya hizmetler dahil olmak üzere, size veya herhangi bir üçüncü tarafa, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, tüm kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla “olduğu gibi” sağlanmaktadır. veya zımni garantiler (1) satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk, (2) bilgi içeriği veya doğruluğu, (3) ihlal etmeme, (4) sessiz kullanım, (5) mülkiyet, (6) site hatasız, zamanında, güvenli veya kesintisiz bir şekilde çalışacaktır, güncel ve günceldir ve lambdageeks'in ürün ve hizmetlerini doğru bir şekilde açıklar veya virüs veya diğer zararlı bileşenler içermez, (7) sitenin düzeltileceği veya (8) sitenin belirli herhangi bir donanım veya yazılım platformuyla uyumlu olduğu.

Sorumluluk Reddi

Hiçbir durumda lambdageeks ve görevlileri, yöneticileri, acenteleri, çalışanları, lisans verenleri, temsilcileri, dahili işletim birimleri, bağlı kuruluşları, yan kuruluşları, alt lisans sahipleri, sponsorları, halefleri ve atananları, bağımsız yükleniciler ve ilgili taraflar (toplu olarak lambdageekler, "lambdageekler" kuruluşlar”) size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, herhangi bir kar kaybı, kullanım kaybı, veri kaybı, işin kesintiye uğraması veya bunlarla bağlantılı veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. lambdageeks sitesinin kullanımı veya gecikme veya kullanılamaması veya lambdageeks sitesi aracılığıyla hassas bilgilerin iletilmesiyle ilgili herhangi bir güvenlik ihlali veya site aracılığıyla erişilen herhangi bir bilgi, ürün ve hizmet için veya başka bir şekilde sözleşmeye, haksız fiile, kusursuz sorumluluğa, düzenlemeye, teamül hukukuna dayalı emsal veya başka bir şekilde, lambdageeks'e ihtiyat hakkında bilgi verilmiş olsa bile, bunların kullanımından kaynaklanan ve bu zararlar lambdageeks'in ihmali veya ağır ihmalinden kaynaklansa bile. Bazı eyaletler/bölgeler, dolaylı veya arızi hasarlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir. Bu tür eyaletlerde lambdageeks'in sorumluluğu yasaların izin verdiği azami ölçüde sınırlandırılacaktır. Ek sorumluluk reddi beyanları sitenin gövdesi içinde yer alır ve buraya referans olarak dahil edilmiştir. Bu tür feragatnamelerin siteyi veya burada yer alan materyali kullanımınıza daha fazla kısıtlama getirdiği ölçüde, bu tür daha büyük kısıtlamalar geçerli olacaktır.

TAZMİNAT

Lambdageeks Kuruluşlarını herhangi bir kovuşturma, soruşturma veya talep dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm iddialar, eylemler, davalar, kayıplar, uzlaşmalar, kararlar, yükümlülükler, davalar, hasarlar, anlaşmazlıklar veya taleplere karşı tazmin edecek, savunacak (veya uzlaştıracak) ve zararsız tutacaksınız. kendi kendini düzenleyen kuruluş, eyalet veya federal menkul kıymetler kurumu veya komisyonu ve makul avukat ücretleri ve diğer tüm masraflar, ücretler ve harcamalar dahil (topluca, "Talepler") lambdageeks Kuruluşlarından herhangi birine karşı yasaların izin verdiği en geniş ölçüde veya (1) davranışınız, Materyallerin sağlanması veya Sitenin kullanımı veya sizin tarafınızdan herhangi bir üçüncü tarafın bu tür eylemleriyle, (2) başka bir kişinin veya tarafın haklarını ihlal etmenizle, (3) sağlanan herhangi bir Materyal veya Sizin tarafınızdan sağlanan ve (4) buradaki beyanlarınızın ve garantilerinizin ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlali veya ihlali. Yukarıda belirtilen tazminat yükümlülüklerinize yol açabilecek herhangi bir İddia ile bağlantılı olarak, lambdageeks Kuruluşları, kendi tercihlerine bağlı olarak, davayı, davayı veya kovuşturmayı savunma, uzlaşma ve/veya çözüme kavuşturma münhasır hakkına sahip olacaktır ve siz bu şekilde savunulan herhangi bir dava, dava veya kovuşturma veya bu şekilde gerçekleştirilen herhangi bir uzlaşma veya anlaşmanın belirlenmesi ile bağlıdır. Bu Bölümde sağlanan çözüm yolları, bu Bölüm uyarınca lambdageeks Kuruluşları için mevcut olabilecek diğer çözüm yollarını münhasır değildir ve sınırlamaz.

ÇEŞİTLİ

Ortak Girişim Yok

Bu Kullanım Koşullarının veya Siteyi kullanımınızın bir sonucu olarak sizinle lambdageeks arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi bulunmadığını kabul etmektesiniz.

Feragat

lambdageeks'in bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü uygulamaması, lambdageeks'in daha sonra bu hükme veya bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmüne katı bir şekilde uymayı zorlama ve zorlama hakkından feragat veya sınırlama olarak yorumlanmayacaktır.

Atama

Lambdageeks'in kendi takdirine bağlı olarak verilecek önceden yazılı izni olmadan, bu Kullanım Koşullarının (yasanın işleyişiyle veya başka bir şekilde) hiçbir şekilde devredilmesi, devredilmesi veya başka bir şekilde iletilmesi yapılamaz. lambdageeks, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi bir başka tarafa devredebilir.

Sınırlamalar Statüsü

Siteyi kullanımınızla ilgili olarak sahip olabileceğiniz herhangi bir dava nedeni, iddia veya dava nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir yıl içinde başlatılmalıdır; bundan sonra, bu tür herhangi bir iddia, aksi herhangi bir mevzuata bakılmaksızın sonsuza kadar yasaklanacaktır.

Sözleşme Bağlayıcı

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu hüküm, yürürlükteki yasalara uygun olarak tarafların asıl niyetini yansıtacak şekilde yorumlanacak ve bu Kullanım Koşullarının geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve Efekt.

Bildirimler

Bu Kullanım Koşulları kapsamında lambdageeks'e yapılan bildirimler, yalnızca yazılı olarak ve kişisel teslimat yoluyla iletilmesi, önemli bir ticari hızlı teslimat kurye servisi tarafından teslim edilmesi veya posta, posta veya ücretler önceden ödenmiş, taahhütlü veya taahhütlü posta, iade makbuzunun talep edilmesi halinde yeterli olacaktır. lambdageeks, bu tür bildirimlerin lambdageeks tarafından alındığının teyit edildiği gerçek tarih itibariyle geçerli olmak üzere. Size yapılan tebligatlar, tarafınızca sağlanan e-posta, faks, posta adresi veya diğer iletişim bilgilerine gönderildiğinde geçerli sayılır ve alındığının teyit edilmesinden önce veya gönderildikten bir gün sonra yürürlüğe girmiş sayılır.

Bütün Anlaşma

lambdageeks'in yazar topluluğunun bir üyesi olmadıkça, bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Site ile ilgili olarak siz ve lambdageeks arasındaki sözleşmenin tamamını içerir. Site ile ilgili olarak kullanıcı ve lambdageeks arasında elektronik, sözlü veya yazılı tüm önceki veya eşzamanlı iletişim ve tekliflerin yerine geçer. Burada açıkça verilmeyen haklar saklıdır. Bu Kullanım Koşullarının ve elektronik biçimde verilen herhangi bir bildirimin basılı bir versiyonu, bu Kullanım Koşullarına dayalı veya bunlarla ilgili adli veya idari işlemlerde, orijinal olarak diğer ticari belgeler ve kayıtlarla aynı ölçüde ve aynı koşullara tabi olarak kabul edilebilir. basılı olarak oluşturulur ve korunur. Bu Kullanım Koşullarının ve ilgili tüm belgelerin İngilizce olarak düzenlenmesi tarafların açık arzusudur. Bu Kullanım Koşullarındaki başlıklar ve diğer alt yazılar yalnızca kolaylık ve referans amaçlıdır ve bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yorumlanmasında, yorumlanmasında veya uygulanmasında kullanılmayacaktır. Bu Kullanım Koşullarının, taraflara bu Kullanım Koşullarının süresinin ötesine geçen yükümlülükler atayan hüküm ve koşulları, bu Kullanım Koşullarının feshedilmesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir. Lambda Geeks'in bulunduğu yer:
Lambda Meraklıları
Pratidhwani, Tesis No-07-0510,
Yeni Şehir, Rajarhat,
Kalküta, Batı Bengal,
Hindistan, Pin – 700135
+91 (8106864654) XNUMX

Bu politikayla ilgili sorular şu adrese yönlendirilmelidir: legal@lambdageeks.com